Svimmelhet

Svimmelhet

Svimmelhet er en vanlig helseplage og et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Dette kan det være mange årsaker til.

Balansesystemet er avhengig av balansesentrene i hjernen, synet, balanseorganene i det indre øret, bevegelsesapparatet og nervesystemet som forbinder dem alle. Svimmelhet oppstår når hjernen oppfatter informasjonen den får fra de ulike sansene som motstridende.

VANLIGE SYMPTOMER

Svimmelhet er en følelse de fleste av oss har opplevd. Man føler seg ustabil, ustø, opplever en gyngende følelse eller følelsen av å skjene når man går. Mange føler seg ør i hodet og det svartner for øynene.

Vertigo er en type svimmelhet, der en har en mer intens og kraftigere opplevelse av at enten omgivelsene eller én selv roterer; en karusell-lignende følelse. Andre opplever en kraftig gyngende følelse.

ÅRSAKER TIL SVIMMELHET

Svimmelhet er et symptom som kan ha mange forskjellige årsaker. Fra ufarlige til alvorlige. Er man usikker på årsaken, bør dette undersøkes.

Balansesentrene i hjernen: Her registreres og samordnes all informasjonen fra sanseorganene. Så lenge balansesentrene fungerer, og får tilstrekkelig og korrekt informasjon fra sanseorganene, har vi en følelse av å være i likevekt.

Synssansen: Er svært viktig for balansen. Det merker du godt dersom du forsøker å holde balansen med lukkede øyne eller i mørket. Mistenker du at synet kan være en årsak, bør du sjekke dette hos optiker eller øyelege.

Balanseorganene i øret: Disse sitter i det indre øret og kalles for labyrinten. Fra labyrinten går balansenerven inn til hjernen.

DE VANLIGSTE PROBLEMENE HER ER:

Krystallsyke, eller Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV), er en tilstand som rammer labyrinten i det indre øret. Den beste hypotesen om årsaken til krystallsyke, er at det har løsnet små krystaller (otolitter) inne i labyrinten som deretter har forvillet seg inn i labyrintens bueganger og forårsaker irritasjon og feilsignaler herfra. Krystallsyke karakteriseres av kortvarig karusell liknende svimmelhetsanfall (vertigo) og påfølgende kvalme. Anfallet kommer gjerne i forbindelse med at man beveger hodet i bestemte stillinger, eller ved stillingsendring som når man legger seg ned eller reiser seg opp. Les mer om krystallsyke her.

Betennelse / virus på balansenerven (Vestibularisnevritt). Kan komme i forbindelse med virusinfeksjon fra f.eks. hals, bihule eller øre. Symptomene her kan være mer konstante, og ikke så avhengig av hode- eller kroppsposisjon. Slik irritasjon i balansenerven vil oftest gi kraftig svimmelhet i 1-3 dager og gradvis forsvinne av seg selv etter 3-8 uker. I noen tilfeller vil disse symptomene være plagsomme over lengre perioder. Hurtig undersøkelse og diagnose kan gi muligheter for bruk av medisiner i samråd med fastlege eller øre-nese-hals spesialist. Les mer om virus på balansenerven her

Mèniéres sykdom: Symptomene kommer i anfall av timers til dagers varighet med kraftig svimmelhet, øresus og hørselstap som øker i forbindelse med anfallet. Hørselen vil ofte helt eller delvis komme tilbake etter anfallet, men med økende antall anfall vil sjansen for permanent hørselstap gradvis øke. Les mer om Menieres sykdom her.

Sanseinformasjon fra hud, muskler og ledd: Små følenerver i ledd, muskler og sener registrerer bevegelse og posisjon i alle deler av kroppen, og denne informasjonen går inn til ryggmargen og videre til balansesenteret i hjernen.

Nakken – Irriterte ledd i nakken eller stramme nakkemuskler kan gi nedsatt presisjon i koordineringen mellom syn, hørsel og hodebevegelser. Dette kan gi en følelse av sjøgange, «tregt syn», og en diffus sliten/ullen følelse i hodet. I tillegg er gjerne pasienten klar over at nakken er stiv eller vond og hodepine er også svært hyppig rapportert.

UTREDNING OG BEHANDLING AV SVIMMELHET

Med svimmelhet kan det være lurt å starte hos en primærkontakt som kiropraktor. De vil kunne gi deg en grundig undersøkelse, og behandling dersom det er indikasjon for det. 

Ofte behandler de nakke og skuldre for feilfunksjoner som ledd og muskelspenninger. Andre ganger benytter de teknikker for å bedre funksjonen i det indre øret ditt. Etter hvert vil du også kunne få forebyggende øvelser eller tiltak du selv kan utføre hjemme eller på trening. Behandlingen har en kognitiv tilnærming med informasjon, råd og veiledning. I tillegg kan smertemestring og avspenning være aktuelle tiltak.

Dersom de ønsker en annenhåndsvurdering av ditt problem, vil du bli henvist til MR, røntgen, CT eller videre undersøkelser hos lege/spesialist.

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.

Finner du ikke time på nett, kan du ringe oss direkte

Your Cart

Hva leter du etter?