Idrettsskader

Idrettsskader

Idrettsutøvere påfører kroppen ekstreme belastninger over tid og de har et krav på seg om å prestere best mulig. De kan derfor være svært skadeutsatt. Skader kan føre til langvarige avbrekk fra trening og konkurranse. Det grunnleggende prinsippet ved behandling av en idrettsutøver er å optimalisere funksjonen i bevegelsesapparatet. Idrettsskader kan deles inn i akutte skader og belastningsskader, etter deres skademekanisme og tid for utvikling.

AKUTTE SKADER

Akutte skader er plutselig oppståtte skader som har klart definert årsak eller starttidspunkt. Ved en akutt skade er det ofte skade på en struktur uavhengig av om det foreligger et underliggende funksjonelt problem. Det kan være en muskel som er forstrukket, et leddbånd som er røket eller et brudd i et bein. Det er vesentlig å få oversikt over hvordan skaden oppstod (skademekanismen). Det kan fortelle oss noe om hva som er skadet. komme tidlig i gang med behandling er viktig, da det kan korte ned tilhelingstiden betraktelig.

Vanligvis er det lett å klassifisere en skade som akutt eller belastningsrelatert, men i noen tilfeller kan det være vanskelig. Dette gjelder særlig der hvor symptomene oppstår akutt, men hvor skaden kan være et resultat av en langvarig prosess. For eksempel vil en utøver med tretthetsbrudd i foten gjerne rapportere at symptomene meldte seg under en bestemt løpetur, kanskje til og med i ett bestemt steg. Det gjør at skaden kan bli klassifisert som akutt, selv om den i realiteten er en belastningsskade. Akutte skader er mest vanlig i idretter med høy hastighet og fallrisiko, og i kontaktidret

BELASTNINGSSKADER

Belastningsskader er skader som har oppstått gradvis, som følge av overbelastning over tid. Vi vet at feilfunksjoner eller akseavvik i bevegelsesapparatet (indre faktorer) kan ha store konsekvenser for den enkelte utøver og det er dette vi som behandlere må prøve å lokalisere og behandle/endre. Eksempler på dette kan være en feilstilling i ankel, kne eller hofte, eller for stram eller svak muskulatur som gir feilbelastning på naboledd eller andre muskler. Belastningsskader utgjør en større andel av skadene i utholdenhetsidretter der treningen er monoton (for eksempel løping), og i tekniske idretter der samme bevegelse gjentas mange ganger.

I noen tilfeller er det mer ytre faktorer som må endres eller korrigeres, det være seg type sko, sykkel eller annet utstyr.

Oppgaven til en behandler / terapeut, uansett om det er en akutt skade eller en belastningsskade, er å få utøveren tilbake til idretten fullt restituert. Det innebærer at muskler og sener er sterke nok til å tåle belastningene de skal utsettes for, at man har korrigert eventuelle akseavvik og eventuelt gjort endringer på utstyr. Dersom skaden ikke er fullt restituert, vet vi at risikoen for ny skade er overhengende.

Previous slide
Next slide

Hvor kan jeg få hjelp?

Har du en idrettsskade eller vil du ha råd om forebyggende aktivitet?  Meraki Helse tilbyr et tverrfaglig helseteam, som sammen finner årsakene og riktig behandling, samt kan hjelpe med forebyggende tilrettelegging.  

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.

Finner du ikke time på nett, kan du ringe oss direkte

Your Cart

Hva leter du etter?