Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapi er ett helsefag som handler om å fremme helse gjennom aktivitet, og å støtte mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Terapien har som mål å hjelpe mennesker å oppnå maksimalt funksjonsnivå ut fra deres egne forutsetninger, slik at flest mulig skal få oppleve deltakelse og tilhørighet.

Ergoterapeuten er mer opptatt av løsninger enn problemer, og leter etter ressurser for å finne gode løsninger for hvert enkelt individ.

Terapeuten kartlegger personens ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse, og støtter deretter personens mestring med motivasjon og trening av konkrete aktiviteter. Terapeuten kan foreslå forenkling og tilpassing av aktiviteter og vi bidrar til inkluderende omgivelser.

Sammen med personen selv finner man løsninger som gjør at man kan leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig, for enda flere!

Arbeidsplassvurdering

Ønsker du å prøve å redusere sykefravær i bedriften din?

Ergoterapeuten i Meraki Helse kartlegger arbeidsplassen din og foretar en arbeidsplassvurdering. En arbeidsplassvurdering er en grundig gjennomgang av arbeidstakeres arbeidsstasjon og oppgaver sett i forhold til arbeidstakers helse og funksjon. Det gjennomføres et bedriftsbesøk og samtale med hver enkelt arbeidstaker. Målet er å optimalisere arbeidsforholdene slik at skader og sykefravær forebygges, og produktivitet opprettholdes/styrkes.

Vi anbefaler sterkt at det regelmessig gjennomføres arbeidsplassvurdering for alle ansatte i bedriften, slik at arbeidsforholdene alltid er så gode som mulig. Det er selvfølgelig også mulig for arbeidsplassvurdering for enkeltansatte dersom det er behov for det.

Med bakgrunn i vurderingen får dere en rapport med anbefalte tiltak og mulige løsninger på de utfordringer og forhold som rapporteres om. Rapporten skal gjøre leder i stand til å følge opp arbeidstakeren videre. Vi hjelper dere også gjerne med gjennomføring og oppfølging av tiltakene.

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.

Finner du ikke time på nett, kan du ringe oss direkte

Your Cart

Hva leter du etter?