Svangerskapsplager – bekkenløsning/bekkenlåsning

Bekkenløsning eller bekkenlåsning – behandling under og etter svangerskap

Det er svært mange som kommer til oss i Meraki Helse med plager og smerter i bekkenet, under og etter svangerskap. Disse plagene skyldes ofte bekkenløsning eller bekkenlåsning. De ønsker råd og veiledning om hva de kan gjøre, og mange er bekymret for å få kroniske plager etter fødsel.

Bekkenløsning eller bekkenlåsning?

For det første er det viktig å få en god undersøkelse slik at man kan avgjøre hvor smerten kommer fra. Det er ofte vanskelig for pasientene å vite om det er korsrygg eller bekken som er problemet, og terapeutene undersøker også muskulatur og andre bløtvevs strukturer. En korrekt diagnose er essensiell for behandling, trening og videre forløp.

 

Hvis man ser på anatomien i bekkenet i svangerskap så oppstår det en «bekkenløsning» hos alle gravide, da de hormonelle endringene endrer bekken funksjonen og gjør bekkenet klart for fødsel. I dag skilles det mellom bekkenløsning og symptomatisk bekkenløsning, hvor sistnevnte er mer uforutsigbar og kan føre til alvorlige plager.   Mange går feilaktig rundt og tror de har en symptomatisk bekkenløsning, men som egentlig er låsninger i ledd eller muskulære smerter.

Så mange som annenhver kvinne opplever bekkensmerter i løpet av svangerskapet, men studier viser at kun ca 15% av kvinner har en symptomatisk bekkenløsning. Man vet fortsatt ikke sikkert hva som forårsaker dette, men trolig er endringer i leddbåndene årsaken. Denne smerten oppleves ofte som litt diffus, den er ofte lokalisert fremme over symfysen og gir typiske problemer som smerter i bekkenbunnen og gangvansker.

 

Bekkenlåsning derimot er som oftest lokalisert på en side bak i bekkenet, men kan også kjennes på begge sider. Den kan gi strålesmerter ned i setemuskulatur, lyske og lår, og smertene beskrives gjerne som skarpe eller som en stivhet. Låsninger kan oppstå når som helst i svangerskapet og er lette å identifisere ved undersøkelse.

I tillegg til låsninger i bekkenet kan man og få smerter i haleben, noe som kan gi store plager f eks i forbindelse med sitting. Halebenssmerter kan behandles både med kiropraktiske justeringer og bløtvevsteknikker.

 

Smerter i svangerskap er svært vanlig, men allikevel plagsomt og hemmende i forhold til daglig aktivitet og arbeidssituasjon. En god diagnose, riktig behandling og veiledning kan være med på å forhindre smerter og øke funksjonen slik at man får et bedre svangerskap. Velkommen til oss!

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.

Finner du ikke time på nett, kan du ringe oss direkte

Your Cart

Hva leter du etter?