Plager i akillessene

Plager i akillessene

Akillessenen er den tykkeste og sterkeste senen i kroppen vår.  Plager i akillessene kommer ofte av at den er utsatt for store belastninger under spesielt løpe- og hoppeaktiviteter. Akillessenen er felles sene for de to største musklene i leggen (gastrocnemius og soleus) og har sitt feste på hælbenet. Akutt akillessenebetennelse velger man nå heller å kalle akutt akillesseneplage, og kronisk akillessenebetennelse kaller man langvarig akillestendinose.

ÅRSAK:

Det er mange faktorer som kan være medvirkende til at akillesseneplager oppstår. Personer med ulik lengde på bena, eller feilstilling i foten, har økt risiko for å pådra seg akillesseneplager. Dårlig fottøy og hardt underlag har også en klar betydning. Personer som øker treningsbelastningen for raskt er også veldig utsatt.

Akutt akillesseneplage oppstår hvis det blir en akutt overbelastning, eller friksjon mot senen. Inflammasjonen som oppstår er kroppens naturlige forsvarsmekanisme på overbelastning.

Langvarig akillestendinose er en degenerativ (slitasje) tilstand hvor akillessenen over tid har blitt utsatt for gjentatte overbelastninger. I de fleste tilfeller finner man ikke betennelsesceller i senen, men altså slitasjeforandringer. Tendinosen oppstår som regel i området fra 2-6 cm over festet til hælbenet hvor blodsirkulasjonen i senen er dårligst.

Akillessenerupturer inndeles i totale og partielle (delvise). Totale rupturer inntreffer oftest hos aktive idrettsutøvere/mosjonister (gj.snitts.alder 40 år) som etter et kortere eller lengre opphold gjenopptar sin idrettaktivitet. Partielle rupturer inntreffer relativt hyppig i de samme idretter som totalrupturer og kan forekomme i alle aldre. Rupturen oppstår som oftest ved en akutt strekkbelastning som overstiger senens tåleevne.

SYMPTOMER:

  • Ved akillesseneplager vil senen bli øm, stiv og ofte hoven. Hevelsen kan være over et lokalt område av senen eller hele senen kan være fortykket. Det er ofte smertefullt å trykke på senen, enten ved festet på hælbeinet eller langs senen. Om morgenen er det ofte stivhet og smerter, som avtar noe ved bevegelse.
  • Ved rupturer kan kraften i leggen svekkes. Klarer du ikke komme opp på tå når du står på ett bein er det sannsynligvis en ruptur av senen.

VURDERING:

  • I tillegg til å vurdere selve senen, symptomene og disponerende faktorer kan senen vurderes med diagnostisk ultralyd.Dette gjøres på klinikken hos Meraki Helse. En slik undersøkelse kan avdekke hvor hardt senen er rammet og eventuelt om det er ruptur i senen.

Ved plager i akillessenen er det viktig med avlastning og alternativ trening for å unngå ytterligere irritasjon av senen. Avlastning av akillessenen innebærer å unngå provoserende aktiviteter som løping og hopping. Etter en periode med avlastning og alternativ trening kan aktivitetsnivået gradvis økes.

 

Ved partielle rupturer er det særdeles viktig med avlastning ved symptomdebut, og senen må ha ro for å tilhele. Total avlastning i flere uker kan være påkrevd. I enkelte tilfeller er operasjon nødvendig ved partielle rupturer.

Etter en periode med avlastning og alternativ trening kan aktivitetsnivået gradvis økes. På sikt kan det være nødvendig med en omlegging av treningsregime, en del kan ha nytte av såkalte ”eksentriske øvelser”(dette gjelder helst i de tilfeller hvor senen har vært utsatt for degenerasjon; tendinose/tendinopati). 

Trykkbølge behandling kan være svært effektiv for smertelindring og bedring av akillesplager.

Trykkbølger er en serie med hurtige slag som trenger opptil 35 mm under huden og løser opp kroniske betennelser i muskulatur og senefester.

Manipulasjonsbehandling av ledd kan være effektivt da dette kan forbedre leddfunskjonen i foten. Foten har 26 bein og 35 ledd. Stivhet og låsninger i leddene kan forårsake feilbelastning. 

Muskulær behandling kan gi god smertelindring og bedret funksjon.

tøyninger av leggen kan være effektiv for symptomlindring og forebygging av smerte i akilles senen

Operasjon er påkrevd ved totale rupturer. Et strukturert rehabiliteringsopplegg etter operasjon med gradvis økende belastning er viktig for å oppnå et godt resultat

HVA KAN DU GJØRE SELV?

  • Ofte vil sykling på moderat belastning være et godt alternativ ved akillesseneplager. Ising av den vonde senen etter aktivitet kan være med på å dempe smerte og forhindre en overdreven inflammasjon i senen. Det er viktig at du følger opp øvelser som du har fått av din terapeut. Dette er avgjørende for et vellykket behandlingsresultat.

FOREBYGGING:

  • Plager i akillessenen kan forebygges ved å øke treningsmengde gradvis og ikke for mye for fort. Bruk gode sko med solid demping og eventuelt såler dersom du har behov for det. Unngå hardt underlag og asfalt løping dersom mulig. 

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.

Finner du ikke time på nett, kan du ringe oss direkte

Your Cart

Hva leter du etter?