Menisk

Menisk

SKADER PÅ MENISK

Menisken er to støtdempende bruskskiver inne i kneleddet, som på grunn av sin form også hjelper med å stabilisere kneleddet. Skade på den indre menisken er mest vanlig, mens skade på den ytre menisken gir større konsekvenser i forhold til stabilitet.

Meniskskader kan opptre isolert gjerne i forhold til vridningstraumer på idrettsbanen, eller sammen i et større og mer alvorlig skadebilde. 75 % av pasienter med korsbåndskade har samtidig en meniskskade. I forhold til slitasje (artrose) er langtidskonsekvensene avhengig av hvor stor meniskskaden har vært.

SYMPTOMER

Skaden kan oppstå akutt eller komme gradvis. Noen opplever at kneleddet låser seg, men ikke alle meniskskader gir låsninger i kneleddet. Verken hevelse eller låsning i kneleddet er i seg selv ikke et tegn på meniskskade.

VURDERING

Din terapeut ved Meraki Helse foretar en grundig sykehistorie og god klinisk undersøkelse. I de fleste tilfellene er dette tilstrekkelig for å sette riktig diagnose og en individuelt tilpasset oppfølging.  Dersom plagene vedvarer kan det være grunn til å rekvirere et MR bilde som et ledd i en vurdering for operasjon. Våre kiropraktorer kan rekvirere MR, og henvise deg til ortoped for en spesialistvurdering.

BEHANDLING

Ved akuttskade brukes prinsippene PRICE. Protection= beskytte skadestedet, Rest: hvile, Ice: is, Compression: kompresjon og Elevation: overkropp ned og kneet opp.  Personer som har hatt smerter i kneleddet over lang tid kan ha atrofi i muskulaturen.

Opptrening hos fysioterapeut med vekt på styrketrening og nevromuskulær trening vektlegges i stor grad.

Skader på ytre del av menisken repareres med kikhullsoperasjon, der den blir sydd på plass. Ved mindre skader eller skade på sentral menisk kan man fjerne den skadde delen. Da det er blodtilførsel til menisken kan små rifter tilheles uten kirurgi.

HVA KAN DU GJØRE SELV?

Det er alltid viktig å være i tilpasset aktivitet. Sykling er en aktivitet de fleste med meniskskade tolererer. Unngå å sitt lange tidsrom på knærne, som å leke med barn på gulvet eller å legge parkett på gulvet uten mange pauser.

FOREBYGGING:

For symmetri i kroppen er det viktig å ha sidelik styrke mellom høyre og venstre fot, men også sidelik styrke mellom forside og bakside på kroppen. Det kan derfor være smart å trene styrke for baksiden av låret (m. hamstring), en muskel som ofte ikke blir trent i tilstrekkelig grad.

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.

Finner du ikke time på nett, kan du ringe oss direkte

Your Cart

Hva leter du etter?