Vibecke Aarø

Stilling: Fysioterapeut og medisinsk akupunktør

Vibecke har 20 års erfaring som fysioterapeut og har jobbet i kommunehelsetjenesten, spesialsykehus for planlagt ortopedisk kirurgi og har 13 års erfaring fra privat praksis som fysioterapeut og medisinsk akupunktør. Videre har Vibecke vært engasjert i skadeforebygging for ulike idrettslag og har kurs i idrettsmedisin for leger og fysioterapeuter samt flere kurs innen slyngerehabilitering.

Hun har 2 årig videreutdanning i medisinsk akupunktur

Av kroppsdel har hun en særskilt interesse for skulderplager.

De siste 6 år har hun arbeidet mye med arbeidshelse , både som selvstendig næringsdrivende og via ulike arbeidsrettede tiltak fra NAV.

  • Er kvalifisert for å bistå med ekspertbistand i sykefraværsaker på vegne av NAV.
  • Har holdt følgende kurs for bedrifter: Rygg, søvn og smerte.
  • Har erfaring med forebyggende behandling i bedrift

«Gjennom mange års erfaring som terapeut har jeg erfart at det er umulig å finne en oppskrift eller en resept som fungerer for en gitt plage på alle mennesker. En klassisk plage som musearm har like mange ulike tilnærminger som mennesker med plagen. Vi må se hele mennesket i sin kontekst for å få tilstrekkelig innsikt til å effektivt kunne behandle våre muskulære plager. Våre plager skapes i en kontinuerlig sammenheng med de belastninger vi utsettes for både på arbeid og fritid og våre mentale belastninger».

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.

Finner du ikke time på nett, kan du ringe oss direkte

Your Cart

Hva leter du etter?